Category Archives: Uncategorized

Leaves of Magic

Leaves of Magic

Maria Ní Mhurchú

I walk thru the woods
I’m scared now…
Dad!
Help me!
But nobody hears…

Falling and rising
I walk towards the
Huge Oak tree
My little body
Shaking like the divil.

It starts to rain
it helps me escape
I know I’m loved
Yes, I hear Dad’s whisper
Inside my head
“Put on your coat
Don’t let the rain pull the rug
from under you”

Suddenly
A huge insect flies over my head
i scream
The moth stands on the great oak
and laughs
She laughs!
I laugh!

It’s Tinkerbell
The little Fairie
My magical friend
Now I see her wings
Like the dew-fall
And her little satin dress
As azure blue as your eyes
“Don’t be scared, hunny”
The Fairie says
Follow me and you’ll be grand…
Come dry those tears

I do as I’m told
And I see Dad after sheep
At the other end of the woods.

Thank you Tinkerbell
“Next time
Stay at home and be safe”
She whispers and laughs
I laugh too…
Who believes in fairies…?!

Duilleoga Draíochta

Duilleoga Draíochta

Maria Ní Mhurchú

Siúlaim tríd an gcoill

Táim sceimhlithe

’Dhaid!

Tar i gcabhair orm!

Ach ní chloiseann éinne mé.

Suím síos in aice chrann mór darach

Mo chorp ar crith.

Tosnaíonn an bháisteach

Agus cloisim guth mo Dhaid

Istigh im’ cheann

“Cuir ort casóg

Féach ar na scamaill”.

Cím feithid ollmhór

Ag eitilt im’ threo

Deinim scréach 

Seasann an fheithid ar chrann in aice  liom 

Deineann sí gáire

Deinimse gáire.

Tinkerbell atá ann

Fairie beag

Mo chara draíochta

Anois cím a sciatháin

Déanta den ndrúcht

Agus gúna beag síoda gorm uirthi

“Ná bíodh aon eagla ort, a chroí” 

Arsa an Fairie liomsa

Lean mise agus beir alright.

Dheineas amhlaidh 

Agus chonac m’athair

I ndiaidh na gcaorach 

Ar an dtaobh eile den choill.